นักเดินทาง

posted on 14 May 2012 20:53 by somland in Indoor
 
 
บางครั้ง..นักเดินทาง อาจจะไม่ต้องเดินไปไหน
การนั่งอยู่เฉยๆในตำแหน่งเดิม
ก็เหมือนเป็นการเดินทาง
หากการเดินทางคือการได้พบสิ่งที่แตกต่างจากเดิม
การนั่งอยู่เฉยๆ และเฝ้ามอง
'เวลา' ก็จะพาเราให้ได้พบเห็นประสบการณ์ใหม่
เช่นเดียวกับการเดินทาง

Comment

Comment:

Tweet

You are busy and don’t know how to write your <a href="http://perfectwritings.com">Philosophy Essay</a>, order it from the most respectful firm and you will never regret.

#1 By HahnKAYLA (31.184.238.73) on 2013-08-24 12:11